ΒΟΛΑΚΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΜΑΡΜΑΡΟ

Βόλακας

Volakas-Block-2

Βόλακας Όγκοι

Βόλακας Πλάκες

volakas-marble-rimastone

Εφαρμογές

Central night Entertainment Building

Hong Kong

Bathroom application

Athens, Greece

Central-night-Entertainment
VOLAKAS-APPLICATION-2

Τεχνικές Προδιαγραφές | CE

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ασβεστίτης9% w
Δολομίτης 91% w
Χαλαζίας 

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαινομενικό ειδικό βάρος2825,00 kg
Συντελεστής απορροφήσεως0,19 %wt
Αντοχή σε θλίψη (ξηρό c.)139,00 MPa
Μονάδα ρήξης (ξηρό c.)10,00 MPa
Αντίσταση τριβής2,20 mm