ΘΑΣΟΣ IMPERIAL ΜΑΡΜΑΡΟ

ΜΑΡΜΑΡΟ

Θάσος Imperial

imperial-marble-rimastone

Thassos Imperial Όγκοι

Thassos Imperial Πλάκες

thassos-imperial-slabs

Εφαρμογές

Ξενοδοχείο Kinira Beach

Θάσος, Ελλάδα

Ξενοδοχείο Kinira Beach

Θάσος, Ελλάδα

imperial-app3
imperial-app2

Τεχνικές Προδιαγραφές | CE

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ασβεστίτης4% w
Δολομίτης 95% w
Χαλαζίας 

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαινομενικό ειδικό βάρος2830,00 kg
Συντελεστής απορροφήσεως0,14 %wt
Αντοχή σε θλίψη (ξηρό c.)95,00 MPa
Μονάδα ρήξης (ξηρό c.)12,00 MPa
Αντίσταση τριβής3,61 mm