ΛΕΥΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΑΣΟΥ

ΜΑΡΜΑΡΟ

Λευκό Μάρμαρο Θάσου

thassos-snow-white-blocks

Λευκό Μάρμαρο Θάσου Όγκοι

Λευκό Μάρμαρο Θάσου Πλάκες

thassos-snow-white-slabs

Εφαρμογές

Mosque of Amr Ibn El-Aas

Αίγυπτος

Alem Entertainment Center

Ashgabat, Turkmenistan

Mosque of Amr Ibn El-Aas, Egypt
Alem-Entertainment-Center,-

Τεχνικές Προδιαγραφές | CE

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Ασβεστίτης4% w
Δολομίτης 95% w
Χαλαζίας 

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Φαινομενικό ειδικό βάρος2840,00 kg
Συντελεστής απορροφήσεως0,15 %wt
Αντοχή σε θλίψη (ξηρό c.)113,00 MPa
Μονάδα ρήξης (ξηρό c.)16,00 MPa
Αντίσταση τριβής3,33 mm